Yazılım Teslimat Sözleşmesi

1. Taraflar

Satıcı: [Şirket Adı] Adres: [Şirket Adresi] Telefon: [Şirket Telefon Numarası] E-posta: [Şirket E-posta Adresi]

Alıcı: [Alıcı Adı Soyadı] Adres: [Alıcı Adresi] Telefon: [Alıcı Telefon Numarası] E-posta: [Alıcı E-posta Adresi]

2. Konu

Bu sözleşme, Satıcı tarafından geliştirilen yazılımın Alıcı’ya teslim edilmesi ve kullanım şartlarını düzenler.

3. Teslimat ve Kurulum

  • Satıcı, belirtilen teslimat tarihinde yazılımı Alıcı’ya teslim etmeyi taahhüt eder.
  • Teslimatın ardından, Satıcı, yazılımın kurulumu ve kullanımı için gerekli teknik desteği sağlar.

4. Yazılım Lisansı ve Kullanım Şartları

  • Alıcı, yazılımın lisansını satın alır ve belirtilen lisans şartlarına uyar.
  • Yazılım, yalnızca belirtilen lisans kapsamında kullanılabilir ve dağıtılabilir.
  • Alıcı, yazılımın herhangi bir şekilde kopyalanması, değiştirilmesi veya yeniden satılması konusunda yetki sahibi değildir.

5. Ödeme Koşulları

  • Alıcı, yazılımın lisans bedelini belirtilen ödeme koşullarına uygun olarak ödemeyi taahhüt eder.
  • Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Satıcı, ilgili yasal haklarını kullanma hakkına sahiptir.

6. Garanti ve Sorumluluklar

  • Satıcı, yazılımın belirtilen özelliklere uygun olarak çalışmasını garanti eder.
  • Ancak, yazılımın Alıcı’nın belirli ihtiyaçlarına uygun olduğu veya kesintisiz olarak çalışacağı garanti edilmez.
  • Satıcı, yazılımın kullanımından doğrudan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

7. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanır ve Muğla Mahkemeleri yetkilidir.